Wat is storytelling?

Storytelling verbindt

 

Wat is storytelling? Storytelling is de vorm waarin mensen van nature communiceren. Verhalen zijn daarom een krachtig en effectief communicatiemiddel om mensen te verbinden. Ook om abstracte zaken als visie, strategie en waarden te vertalen naar relevante doelgroepen. Wij beschikken over alle storytelling specialisten; van communicatie, cultuur, leiderschap, marketing tot aan online community building.

 

Wat is corporate storytelling?

 

Corporate storytelling is een inspirerend communicatiemiddel dat mensen bij boodschappen betrekt en drempels wegneemt. Storytelling brengt het verhaal van merk, organisatie en bedrijf tot leven. Meer commitment in de organisatie, ‘alle neuzen dezelfde kant op’, nieuw vuur en passie in de organisatie, leiderschap ontwikkelen, samenwerking bevorderen: corporate storytelling is zeer veelzijdig inzetbaar.

Wat-is-storytelling

 

Corporate storytelling inspireert

Storytelling kan de bedrijfscultuur versterken of een organisatie door een veranderingsproject te loodsen. Mensen hebben de behoefte om zich te vereenzelvigen met iets groters dan zijzelf en willen aan een concreet doel bijdragen. Medewerkers worden betrokken bij de kern en de toekomst van de organisatie, leggen zelf verbanden, brengen elementen in beeld, vertellen over hun persoonlijke belevenissen en hun connectie met het bedrijf en halen anekdotes over memorabele momenten aan.

Corporate storytelling zet een organisatie succesvol in beweging.

Waarom is storytelling ‘hot’?

 

• Storytelling is de meest natuurlijke vorm van communicatie
• Feiten en cijfers informeren, storytelling laat medewerkers ervaren wat ze betekenen
• Storytelling betrekt medewerkers in veranderprocessen
• Klant- en succesverhalen brengen zakelijke doelen tot leven
• Storytelling is gericht op dialoog en interactiviteit en daardoor zeer effectief in community building
• Storytelling is essentieel voor het menselijk leven. Het vertellen van verhalen is de manier waarop mensen betekenis aan hun bestaan geven, kennis doorgeven, gedrag leren en hun geschiedenis en toekomst begrijpen. Het dagelijks leven biedt ons allemaal de mogelijkheid om verhalenvertellers te zijn. Storytelling is de inspirerende kracht in het presenteren van onszelf en het verhaal van de organisatie.

 

Wat is de kracht van storytelling?

 

Ordening: een verhaal zorgt voor een ordening van gebeurtenissen en zet deze in een kader. Dat schept rust en overzicht en maakt het gemakkelijker voor mensen om zich mee te identificeren
Verbinding: een verhaal verbindt mensen met elkaar. Als je samen een verhaal deelt, schept dat een band.
Betekenis: verhalen geven betekenis aan gebeurtenissen, vertellen het waarom erachter en geven redenen om nieuwe richting in te slaan.
Beleving: verhalen richten zich niet alleen op de ratio maar ook op het gevoel. Mensen worden aangesproken en geraakt, het verhaal roept emoties op.
Sturing: verhalen bieden mensen houvast en geven richting in onzekere tijden.

 

Storytelling-workshop-people

Storytelling en organisatieverandering

 

40% van de managers, 60% van het middenkader en maar liefst 90% van de medewerkers heeft geen duidelijk beeld van de missie en visie van de organisatie. Effectieve organisatieverandering wordt bepaald door drie ingrediënten: betekenisgeving, legitimiteit van de verandering en communicatie van resultaten.

 

Het begint met betekenisgeving, het creëren van een gemeenschappelijke visie en de feedback daarover organiseren. Dit betekent dat er een toekomstbeeld geschapen wordt, en dat de communicatie zich expliciet bezighoudt met het communiceren over dit toekomstbeeld. Waar gaan we naar toe? Wat is de visie van het topmanagement over de gewenste toekomst van de organisatie? Betekenisgeving betekent dat er verhalen verteld en gedeeld worden, waar mensen zich mee kunnen identificeren en vanuit die identificatie ontstaat weer verbinding.

Het tweede element is het zekeren van de legitimiteit van de verandering. De gewenste verandering moet geborgd worden. Mensen moeten het gevoel hebben dat het ertoe doet, dat de verandering gewenst en noodzakelijk is en dat de organisatie ermee opschiet. De legitimiteit wordt altijd buiten de organisatie gevonden, in het bestaansrecht van de organisatie, in de verhouding tot de buitenwereld, de omgeving, de concurrentie, de leveranciers , niet te vergeten de klanten en alle andere partijen die bij een organisatie betrokken zijn.

Het derde ingrediënt is het communiceren van behaalde, motiverende resultaten. Vaak wordt dit vergeten terwijl het enorm belangrijk en motiverend is. Als tijdens een veranderingsproces regelmatig verhalen gedeeld worden over behaalde (deel)successen, motiveert dit anderen om ook aan de gang te gaan en zich in te gaan zetten.