Corporate story by Storytelling People

 

 

 

 

De Corporate Story maakt uw kernverhaal helder

 

Verbind de mensen in uw organisatie.
Communiceer het verhaal van uw bedrijf.

Storytelling People legt de corporate story vast en brengt die tot leven met storytelling en community building. Corporate storytelling zorgt voor verhalen die mensen verbinden en meenemen naar de toekomst.

 

 

Corporate story maken

Corporate story

De corporate story is het kernverhaal dat uw onderneming onderscheidend positioneert in een dynamische wereld, het strategisch kompas voor de toekomst en vertrekpunt voor alle communicatie.

Corporate Stories

Corporate-story-storytelling-workshop

Storytelling workshops

Storytelling workshops ontsteken op elk niveau in de organisatie een vuur dat zich niet meer laat doven. Ga voor het vuur in de organisatie en wat je krijgt is een organisatie van mensen die voor je door het vuur gaan.

Storytelling workshops

Corporate-storytelling-community-building

OneStory® App

Community building met de OneStory® App combineert de kracht van de corporate story met de emotie van storytelling. De App maakt het mogelijk om het verhaal aan te gaan met iedereen die belangrijk is voor merk of bedrijf.

OneStory® App

 

Great stories start a fire

 

Een corporate story verbindt. Het voedt de trots, geeft zin aan het werk, stuurt, geeft richting en houvast. Het brengt vuur in een onderneming en houdt dat brandend. Wij verbinden mensen en dat doen we zowel offline als online.

1. We leggen het bedrijfsverhaal vast in een corporate story.
2. We vertellen het bedrijfsverhaal met corporate storytelling.
3. We verspreiden het bedrijfsverhaal online met onze OneStory® App.

Corporate Story

Mensen verbinden. Meer dan ooit tevoren is een helder bedrijfsverhaal onontbeerlijk. Wat bindt ons? Waarom zijn we op aarde? Als er iets van belang is in deze tijd is het eenheid van identiteit, eenheid van ambitie. Bedrijven die hun eigen verhaal kennen en dit levend houden, hebben veel meer verbondenheid.

Storytelling

Mensen verbinden. Het vertellen van verhalen is de manier waarop mensen betekenis aan hun bestaan geven, kennis doorgeven, gedrag leren en hun geschiedenis en toekomst begrijpen. Storytelling is de inspirerende kracht in het presenteren van onszelf en het verhaal van de organisatie.

Community building

Mensen verbinden. In de social media society is de behoefte aan verbinding enorm gegroeid bij werknemers en consument. Mensen zoeken ook online informatie en verhalen waar ze in kunnen geloven en die ze willen delen. Community building is de vonk die het vuur van menselijke verbinding ontsteekt.

Brochure 'What's your story?'

Over Storytelling People

Storytelling People maakt identiteit toegankelijk in verhalen van mensen en voor mensen. Bedrijven, merken en organisaties krijgen dankzij corporate story, storytelling en community building betekenis in hoofden en harten van mensen.

What’s your story?

Brochures aanvragen

Brochure 'Menselijke Verbinder'