Doel van de corporate story

 

Het doel van de corporate story is de koers van uw bedrijf bepalen. Het is een strategisch kompas voor de toekomst en vertrekpunt voor alle communicatie. Het verhaal is de schakel tussen de strategische positionering en een onderscheidende profilering.

De corporate story is in eerste instantie een instrument dat u helpt de stip aan de horizon te bepalen en het identiteitsproces aan te jagen binnen uw gehele organisatie. Vervolgens kan het worden ingezet als schakel tussen identiteit, positionering en profilering.

Het verhaal dient als vertrekpunt voor alle communicatie. De corporate story biedt uw medewerkers een kader dat hun werk extra zinvol maakt en het verhaal dat hen onderling en met het bedrijf verbindt.

Onderscheid in doel van de corporate story – kompas voor bedrijven
Het doel van de corporate story – Kompas voor bedrijfsvoering en communicatie

 

Wanneer een corporate story vastleggen?

• U heeft een ingrijpende organisatieverandering achter de rug. De corporate story geeft betekenis en is een kompas voor de toekomst.
• U ziet een verschil tussen uw identiteit en imago. Een doel van de corporate story is richting geven aan alle interne en externe communicatie.
• U hebt een krachtige visie op de toekomst. De corporate story verbindt visie met de dagelijkse praktijk en versterkt het ‘wij-gevoel’.
• U hebt een onderneming met een verhaal en bent daar trots op. De corporate story is authentiek, onderscheidend en geeft herkenning, gevoel en beleving.

Doelgroep van de corporate story

Medewerkers

De corporate story is bedoeld voor iedereen die van belang is voor het succes van merk en organisatie. Management en medewerkers, klanten en relaties, stakeholders en influentials. Medewerkers willen werken voor een organisatie die ertoe doet. Ze willen deel uitmaken van een verhaal. In het werk zoeken ze verbinding met de eigen dromen en ambities, maar ook met elkaar. Een doel van de corporate story is het versterken van de binding en betrokkenheid met uw organisatie. Er ontstaat een hechte cultuur op basis van een gedeeld verhaal.

Klanten

Klanten kopen geen product, maar een verhaal. Door uw corporate story te vertalen naar uw externe communicatie, komt uw verhaal ook buiten uw organisatie tot leven. It takes a thousand voices to tell a single story. De corporate story mondt uit in een strategisch communicatieplan. Het verhaal hoort verankerd te worden in uw interne en externe communicatie, zodat het consistent en consequent wordt uitgedragen. Medewerkers worden ambassadeurs, klanten de beste referenties. Het verhaal wordt zo breed gedragen en steeds breder uitgedragen.

Management

Een onderneming leiden betekent consistent zijn, herkenbaar zijn, zelfs voorspelbaar zijn. Dat is de basis van geloofwaardigheid. Uw visie en missie durven vastleggen – niet onveranderlijk, maar om openheid te creëren – is wat u een sterke leider maakt. Leiderschap is expliciet verbonden met de toekomst. Goede leiders zijn in staat de toekomst te visualiseren, voordat deze realiteit is. Ze hebben een verhaal dat geloofwaardig is en tegelijk zo inspirerend, aansprekend en herkenbaar dat mensen zich er graag mee identificeren.

Maatschappij

Wat bindt ons? Waarom zijn we op aarde? Het bedrijf dat zich de tijd niet gunt om deze vraag te stellen en te beantwoorden, doet zichzelf te kort. Immers, het verlangen naar geloofwaardige organisatie- en merkverhalen neemt sterk toe. Als er iets van belang is in deze tijd, is het eenheid van identiteit, eenheid van ambitie. Niet alleen alle neuzen dezelfde kant op, maar ook de bereidheid die kant werkelijk op te gaan. Bedrijven die hun eigen verhaal kennen en dit levend hebben gehouden, zijn in de kern succesvoller. Succesvolle bedrijven hebben een verhaal.

4 corporate story doelen

Wees uniek

Zorg voor een verhalend kernconcept

Sommigen stellen een corporate story op één lijn met het maken van middelen. Ontwerp een flitsend logo, bedenk een opwindende nieuwe reclamecampagne en we zitten weer op koers. Natuurlijk is de buitenkant van belang, maar wat echt telt is: de binnenkant. Het gaat erom dat een bedrijf zijn interne potentieel vervult. Wat is onze missie in het leven, wat hebben wij de wereld te bieden? Het merk, de organisatie en het management moeten zichzelf laten zien. De kern van die zichtbaarheid is: betekenisvol en uniek durven te zijn! Organisaties zijn net als mensen: het voelt vertrouwd in het veilige midden. Maar de corporate story vereist juist een verhaal met een game-changing kracht. De beste corporate story is als verhaal terug te brengen tot één verhalend kernconcept. Coca-Cola is ‘hapiness’; Harley-Davidson is ‘vrijheid’; Unilever is ‘vitaliteit’; NS is ‘Vooruitgang’… Het geheim van elke corporate story is het vinden van het juiste kernconcept.

Raak rationeel én emotioneel

Zorg voor een storytelling implementatieplan

Een goede corporate story ankert rond een kernconcept dat zich rationeel en emotioneel laat vertellen. Een goed bedrijfs- en merkverhaal raakt mensen op rationeel én emotioneel niveau.  Dat klinkt simpeler dan het is. De uitdaging van elke corporate story is de implementatie ervan: zorgen dat medewerkers zich met hart en ziel verbonden voelen met het gemeenschappelijke verhaal. In feite gaat een echte corporate story verder dan het zich verbonden voelen: medewerkers zijn de corporate story. Het zijn hun persoonlijke verhalen die het bedrijfsverhaal kleur en betekenis geven. Het mooiste wat je met een corporate story kunt bereiken is: elke medewerker kan zich met zijn individuele droom verbinden aan de collectieve droom van de organisatie. Om dat doel te bereiken is het essentieel dat er een storytelling bottom-up proces ontstaat. Niet zenden, maar interactie en storytelling workshops zijn de motor achter de succesvolle implementatie van een corporate story.

Gebruik het persoonlijke verhaal

Zorg dat storytelling deel uitmaakt van het DNA

De authenticiteit van uw organisatie is van onschatbare waarde. Producten en diensten gaan immers steeds meer op elkaar lijken. Vandaar dat de persoonlijkheid van een onderneming – uw identiteit – de belangrijkste factor wordt bij de keuze van medewerkers en klanten. Storytelling brengt de geloofwaardigheid van uw verhaal tot leven. Storytelling is authentiek, persoonlijk, verhalend en contact-gedreven. De binding van klanten en medewerkers verloopt vooral via de beleving van het persoonlijke verhaal. Het is opvallend hoe ‘corporate’ veel bedrijfsverhalen nog zijn. Prachtige visies, kernwaarden en corporate films ­– waar de mens eerder figurant is dan een zelfbewuste mede-vormgever van het bedrijfsverhaal. Er zijn tal van redenen waarom het persoonlijke verhaal steeds belangrijker wordt binnen communicatie. De opdracht luidt dus: maak van uw bedrijf een storytelling-organisatie. Veranker storytelling binnen het corporate DNA. Dat zorgt intern voor meer betrokkenheid en extern voor meer geloofwaardigheid.

Verbind met community building

Zorg voor een storytelling communicatieplatform

Storytelling sluit naadloos aan bij de behoefte van de huidige social-media society. Daar waar de de oermens zich verbond rond de warmte van het vuur en verhalen. Daar zoekt ook de moderne mens de warmte van verhalen en het vuur. Het vermogen om mensen te verbinden, dat is de cruciale succesfactor voor organisaties in de toekomst. Vandaag de dag is de techniek van community building voorhanden. De uitdaging ligt op het vlak van de content. Mensen willen stories, stories, stories… die zij kunnen liken en sharen. Storytelling People heeft daarvoor de OneStory® App ontwikkeld. Deze brengt iedereen samen in één groot wij-verhaal. En u bepaalt wie, wat , waar ontvangt en beleeft. U creëert een nieuw en exclusief communicatiekanaal en maakt zo van uw merk een community. Met community building maakt u de cirkel van het bedrijfsverhaal helemaal rond: met de corporate story legt u het bedrijfsverhaal vast; met corporate storytelling vertelt u het bedrijfsverhaal; met de OneStory® App verspreidt u het bedrijfsverhaal.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

 

Bedrijven zullen steeds meer worden beoordeeld op wat ze bijdragen aan de samenleving en de levens van mensen. MVO is iets waarvan de medewerkers en klanten doordrongen moeten zijn en dat kan alleen met een sterke en hechte bedrijfscultuur.

MVO kan alleen effectief zijn wanneer het goed verinnerlijkt is en gecommuniceerd wordt. Storytelling en de corporate story zijn zeer effectief om maatschappelijk verantwoord ondernemen persoonlijk en collectief relevant te maken.

Bijdragen aan een betere wereld is inspirerend. Het gaat om de zin van ieders persoonlijke inzet. Succesvolle organisaties laten zich leiden door de ultieme Waarom vraag: Waarom zijn we op aarde en wat doen wij om de wereld duurzamer te maken? Dat vraagt naast rationele verhalen over maatschappelijk verantwoord ondernemen juist ook om inspirerende verhalen ‘uit het hart’. Persoonlijke storytelling verhalen geven betekenis aan de corporate story van elke organisatie.

 

Duurzaamheid
en corporate story

Groei en duurzaamheid integreren is de ongekende nieuwe uitdaging binnen het verhaal van organisaties. Het is essentieel dat het verhaal van een bedrijf helder maakt waar het omgaat, wat men wil bereiken en waarom men dat wil. De grote vraag is: hoe realiseren we een duurzame wereld met een wereldbevolking die groeit en meer verbruikt dan de aarde kan bieden? De corporate story zorgt ervoor dat er één verhaal ontstaat, zowel intern als extern. Het verhaal van duurzaamheid is uiteindelijk het ultieme verhaal van samenwerken.

Duurzaamheid
en de mens

De mens staat centraal in organisaties die echt duurzaam willen ondernemen. Het succes van het duurzaamheidsverhaal wordt bepaald door de wijze waarop leiderschap, cultuur en kernwaarden binnen alle niveaus en afdelingen van de onderneming worden beleefd. Duurzaamheid vraagt om een ‘open’ organisatie naar de wereld toe. Openheid – de dialoog met medewerkers en klanten – is een belangrijke dimensie binnen duurzame organisaties. In de interactiviteit met de binnen- en buitenwereld ontstaan nieuwe ideeën en oplossingen.

Duurzaamheid
en storytelling

Duurzaamheid vraagt om een krachtig wij-verhaal in een veranderende wereld. Alleen een organisatie met een sterke zelfidentiteit is in staat de tegengestelde krachten te transformeren naar nieuwe duurzaamheid. Duurzaamheid is naast rationeel ook een organisch proces. Het pionieren, het voortdurend leren en bijsturen van gemaakte keuzes, de confrontatie van ongekende uitdagingen vragen om vernieuwende kracht en moed van de organisatie. Een sterk beleefd en gedeeld wij-verhaal biedt daarbij houvast en zelfvertrouwen.

 

Corporate storytelling is de essentiële verbinder van mensen om duurzaamheid tot een succes te maken.

What’s your story?