One Story® storytelling methode

 

Wij gebruiken voor storytelling onze eigen geregistreerde OneStory® methodiek. Deze storytelling methode zorgt voor een consequente storytelling op alle niveaus binnen en buiten de organisatie. Storytelling is essentieel voor het menselijk leven. Het vertellen van verhalen is de manier waarop mensen betekenis aan hun bestaan geven, kennis doorgeven, gedrag leren en hun geschiedenis en toekomst begrijpen.

 

Storytelling methode voor succes

 

Het succes van de Corporate Story begint met authenticiteit. Authenticiteit vindt zijn oorsprong in de roots van uw bedrijf. Succesverhalen,  uitdagingen die overwonnen zijn, diepere ervaringen met medewerkers en klanten zijn de bouwstenen voor een geloofwaardig bedrijfsverhaal.

One Story® is een geregistreerd merk van Storytelling People. Met onze storytelling methode zorgen wij voor een kwalitatief betrouwbare en consistente wijze van storytelling.

Storytelling-methodiek

Storytelling-methode

De 3 stappen van onze storytelling methode

Vinden

Het verhaal ontdekken en vastleggen in een verbindend kernconcept en kernverhaal.

Vertellen

Het verhaal vertellen met storytelling op basis van een strategisch storytelling plan.

Verspreiden

Het verhaal persoonlijk maken en online verbinden met de OneStory® App.

Waar komen verhalen vandaan?

De One Story storytelling methode vindt verhalen in het verleden en heden
en bepaalt de richting van nieuwe verhalen voor de toekomst.

Historie

Het is bijzonder waardevol om altijd terug te keren naar de bron: de oprichter van het bedrijf. Wat bewoog hem? Wat was zijn droom? En hoe heeft de droom zich ontwikkeld? De storytelling methode van Storytelling People haalt door middel van archiefonderzoek en interviews de feiten en verhalen uit het verleden boven water.

Actualiteit

Hoe reageert de organisatie op economische tegenspoed? Hoe wordt er omgegaan met successen? Welke droom inspireert de organisatie? Onze storytelling methode haalt in interviews met sleutelpersonen van binnen en buiten de organisatie, uit het heden en verleden, kenmerkende verhalen van uw organisatie boven.

Storymatrix

Onze storymatrix is een storytelling methode om verhalen te verzamelen rond relevante thema’s voor de organisatie. Klantgerichtheid, leiderschap, samenwerking, duurzaamheid. Soms verhalen uit de eigen organisatie, soms externe verhalen: inspiratiegehalte is hierbij van groter belang dan de volledigheid.

Onze One Story® storytelling methode

One Story® corporate stories

Corporate Story – het verbindende kernverhaal
Corporate Community – storytelling en online community building
Leiderschapsverhaal – storytelling en leiderschap
Organisatieverhaal – storytelling en organisatiecultuur
Historieverhaal – storytelling en bedrijfsgeschiedenis
Merkverhaal – storytelling en brand loyality
Salesverhaal – storytelling en sales