Corporate story schrijven

 

De corporate story is een kerndocument

De corporate story schrijven is een kernverhaal vastleggen. Hoe korter, hoe beter. Het gaat om de essentie. Dit kernverhaal wordt met een strategisch storytellingplan vertaald naar alle communicatiemiddelen. Wij hebben uitgebreide ervaring in het schrijven van een heldere én inspirerende corporate story.

 

 

Hoe wordt de corporate story schrijven een succes?

Uw corporate story schrijven betekent dicht bij uzelf blijven en het verhaal authentiek houden. Zo wordt het meer dan een verhaal óver uw organisatie: het wordt het verhaal ván uw organisatie. Door het verhaal in alle mogelijke communicatievormen en op alle mogelijke manieren consistent te vertellen, zal het mensen op een dieper niveau weten te verbinden met de organisatie en het merk.

 

storytelling-corporate_leadership

6 tips voor het schijven van een succesvolle corporate story

 

1. Start met het Waarom

De uitdaging voor veel organisaties is het duidelijk maken welke waarde ze voor de aandeelhouders én samenleving hebben. Vertel daarom niet wat je bedrijf doet, maar waarom het bestaat. Mensen verlangen steeds meer naar authenticiteit, verbinding en duurzaamheid. Bedrijven en organisaties die daar op inspelen hebben de toekomst. Elke corporate story zou dan ook moeten starten met de maatschappelijke uitdaging en het bestaansrecht van de organisatie: Waarom zijn wij op aarde?

2. Stem het verhaal en gedrag van de onderneming af

Veel consumenten geven aan dat ze bedrijfsverhalen of ‘merkstories’ niet vertrouwen zolang die alleen via communicatie en reclame worden verteld. Wel succes boeken de verhalen die terug te zien zijn in het gedrag van de werknemers en dus die van de onderneming benaderen. Corporate communications en HR zouden deze authentieke verhalen veel meer in één verhaal moeten integreren. En dit verhaal moeten gebruiken als bron voor een levendige bedrijfscultuur. Waarbij één zaak essentieel is: daden tellen in gedrag en houding meer dan woorden.

3. Storytelling vraagt om emotie

Het vertellen van verhalen is een krachtig instrument, maar het vereist een nieuwe manier van denken en een OneStory benadering. Belangrijk is om ‘storytelling’ tastbaar te maken voor ‘the board’. Maak invoelbaar dat een verhaal zich richt op: het verbinden van mensen. En dat daarvoor een transformatie in communicatie nodig is: van ‘blauwe’ corporate taal naar ‘rode’ persoonlijke taal. Het gaat erom dat mensen voelen: waar sta je voor, waar kom je vandaan en waar ga je naartoe.

4. Vertel je verhaal door het delen van verhalen

Het vertellen van brand stories via reclame en communicatie alleen gaat het niet doen. De organisatie moet geen corporate story hebben maar een corporate story zijn. Het verhaal krijgt pas kleur en betrokkenheid door de persoonlijke verhalen van medewerkers, klanten en consumenten. Alleen als ik me als individu weerspiegeld zie of voel, ga ik me verbinden met het verhaal.

5. Maak de ceo eigenaar van het verhaal

Een goed corporate story vraagt om inspirators en ambassadeurs. De ceo zou een Chief Storytelling Officer moeten zijn: hij of zij verpersoonlijkt het grote verhaal. Consumenten geven aan dat ze positiever denken over een onderneming als die een aardige leider heeft met een menselijk gezicht.

6. Zorg voor een inspirerende stip aan de horizon

Formuleer een gezamenlijk doel om de organisatie met de corporate story te verbinden. Niets werkt zo verbindend als een gemeenschappelijk doel. De weg ernaar toe is al een verhaal op zich, het bereiken van het doel: de kers op de taart. Als het ambitieuze doel ook een maatschappelijke betekenis heeft, is er bovendien sprake van zingevende energie. Dat wat alles zinvol maakt!

Meer tips voor corporate story schrijven?

Bekijk ons volledige aanbod storytelling workshops, inclusief storytelling trainingen en keynotes, op onze  storytelling workshop site:

StorytellingWorkshop.nl
Corporate story schrijven
In onze workshops kunnen we u nog meer tips geven om specifiek uw eigen corporate story te schrijven.