Wereldwinkel

Voor een eerlijkere wereld

Over WereldWinkel

 

 

De Wereldwinkel is dé fairtrade cadeauwinkel van Nederland. De 7000 vrijwilligers in 200 Wereldwinkels werken dagelijks aan een eerlijke, leefbare wereld voor iedereen. De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. De producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten – zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren – een rechtvaardige prijs krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Corporate story: Eerlijkheid

Wereldwinkels wil actief bijdragen aan een betere en eerlijkere wereld door mensen in contact te brengen met inspirerende fairtrade producten & geschenken en de verhalen erachter.

De Wereldwinkels is ontstaan uit een droom van eerlijk delen. Handel op basis van eerlijkheid en rechtvaardigheid met als doel het leven verbeteren van mensen in een oneerlijk verdeelde wereld. De wereldwinkels vormen een verhaal van mensen die elkaar inspireren vanuit verbondenheid met het idee van eerlijk delen.

We willen een eerlijker wereld, maar die komt er niet vanzelf. Daar moeten mensen elkaar voor opzoeken, met elkaar in gesprek gaan, de koppen voor bij elkaar steken, samen initiatieven nemen, samen de schouders eronder blijven zetten om het doel te bereiken. De Wereldwinkels is een verhaal van mensen die elkaar inspireren vanuit verbondenheid met het idee van eerlijk delen. We inspireren de wereld om met andere ogen naar handel en productie te kijken, naar wat je met elkaar tot stand kunt brengen als je op basis van eerlijkheid, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid zaken doet. Het idee van eerlijk delen, eerlijke handel en eerlijke productie komt alleen dan van de grond als we erin slagen om een steeds wijdere cirkel van mensen te inspireren daar iets voor te voelen.

We zijn dag in, dag uit geïnspireerd bezig om onze droom te realiseren. We zijn passionele pleitbezorgers van wat nu fairtrade heet, moderne ambassadeurs van eerlijk delen. Wij zijn de verbinders van vele werelden; de link tussen kansarm en kansrijk, tussen idealisme en consumentisme, tussen goed doen en leuk geven. Gedrevenheid en solidariteit in een modern en praktisch jasje. We hebben het heilig vuur dat nodig is om mensen bij ons verhaal te betrekken en blijvend aan ons te verbinden.