Nederlandse Spoorwegen

Corporate story 'Vooruitgang'

Over NS

 

 

Nederland heeft het drukste spoorwegnet van Europa. NS is het grootste spoorwegbedrijf op het Nederlandse spoorwegnet. De Nederlandse Spoorwegen N.V. vervoert gemiddeld 1,1 miljoen reizigers per dag.

 

 

 

 

 

 

 

 

De vooruitgang

Optimistische mensen durven vooruit te denken. Angst houdt mensen in de status quo, dat is per definitie geen optie voor een dynamisch spoorbedrijf. Aan durf en optimistisch vermogen heeft het NS dan ook nooit ontbroken, noch aan doorzettingsvermogen, inventiviteit, inzet, betrokkenheid en dienstbaarheid. NS heeft zich ingezet voor de vooruitgang van dit land en heeft onmiskenbaar bijgedragen aan de ontwikkeling en welvaart van Nederland en haar bewoners.

Vooruitgang zit in de genen van NS, het is het DNA van NS. En het is het verhaal van NS. Met name omdat het zo volstrekt relevant is voor iedereen binnen en buiten NS. Het kader dat het schept is omvangrijk, menselijk, rationeel en emotioneel.

De kracht

Een groot deel van de kracht van vooruitgang als NS verhaal is dat het niet bedacht is, niet verzonnen, er niet met de haren bijgesleept. Het is authentiek. We hebben miljoenen kleine en grotere bewijzen waarmee we dat kunnen staven. Het verhaal van de Nederlandse Spoorwegen is rechtstreeks verbonden aan de geschiedenis van Nederland. En meer nog dan een economisch en logistiek verhaal is het een door en door menselijk verhaal, van hele families die binnen NS meebouwden aan de spoorwegen en van reizigers door al die jaren heen. Het is een verhaal van vele verhalen, die allemaal met elkaar gemeen hebben dat ze waar gebeurd zijn en nog altijd gebeuren. Het is een verhaal dat eeuwig voortduurt, niet eindig is en daardoor zo sterk is. De maatschappij kan nog veranderen wat ze wil, NS zal in de toekomst opnieuw verder evolueren: voor het verhaal maakt het niets uit. Vooruitgang is een verhaal voor altijd. Het is wat ons voortstuwt.

Wij schreven de corporate story 'Vooruitgang' voor NS.